Menu

 


 Side
(ใส่ @ ด้วยนะครับ)


Line ID : chaivichit.j

 วันนี้ 45คน
 เมื่อวาน 25 คน
 เดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1379 คน
17723 คน
464152 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-08
Update 19/06/2558


ระวังยาปลอม ..!!!

   
  โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อยาสมุนไพร "ตราหมอเส็ง"


         ควรซื้อยาจาก สมาชิก"หมอเส็ง"ที่เชื่อถือได้โดยตรง หากสั่งซื้อทางเว็บไซต์ ควรซื้อจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะควรซื้อจากเว็บไซต์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิค หรือมีชื่อที่อยู่ติดต่อได้จริง เพราะสามารถแสดงตัวตนได้ โปรดอย่าซื้อยา "สมุนไพรหมอเส็ง" ในราคาที่ต่ำกว่าราคาสมาชิก เพราะ "คุณหมอเส็ง" ไม่เคยขายยาสมุนไพรให้ใครต่ำกว่าราคาสมาชิก ดังนั้น พึงระลึกเสมอว่า "ไม่มีนักธุรกิจที่เป็นคนดีคนใดยอมทำธุรกิจขาดทุน"
        ถ้ามีสมาชิกคนใด ขายยา "ตราหมอเส็ง" ราคาถูก(ต่ำกว่าราคาสมาชิก) ย่อมแสดงว่าสมาชิกคนนั้นกำลังทำผิดกฎจรรยาบรรณ อันเป็นการทำลายระบบการตลาด "บุคคลใดกระทำการอันผิดกฎจรรยาบรรณแม้ข้อหนึ่งข้อใด ย่อมทำผิดกฎจรรยาบรรณข้ออื่นได้อีก จึงไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนดี...คนดีอย่างท่านไม่สมควรสนับสนุน"
ข้อสังเกตุผลิตภัณฑ์ "ตราหมอเส็ง" จะบรรจุในกล่องที่มีสติ๊กเกอร์ปิดผนึกที่ฝากล่อง และที่กล่องจะมีบาร์โค๊ด หากสติ๊กเกอร์ไม่มี หรืออยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย ไม่ควรซื้อ
หมายเหตุ กรณีของส่งทางพัสดุไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่อาจเปิดกล่องตรวจหาของผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีรอยเปิด ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้จะเห็นร่อยรอยของการเปิดหีบห่อพัสดุด้วย (ถ้าห่อพัสดุเรียบร้อย แต่กล่องผลิตภัณฑ์ไม่มีสติ๊กเกอร์ หรือสติ๊กเกอร์ไม่เรียบร้อย พึงสัณนิฐานว่าไม่ใช่ผลิตภณฑ์"ตราหมอเส็ง")

หากต้องการซื้อยาสมุนไพร "ตราหมอส็ง" ที่ถูกต้อง และราคาสมาชิก แนะนำให้สมัครสมชิก ซึ่งท่านจะได้สิทธิประโยชน์มากมาย โดยเรายินดีให้บริการ

ผู้ใดพบเห็นผลิตภัณฑ์ตราหมอเส็งปลอม หรือพบผู้ขายผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าราคาสมาชิก โปรดแจ้ง 

บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด 
  โทร. 0-2529-7200-99

 

  

 

ด้วยความปราถนาดีจาก ทีมงานยาหมอเส็ง
     Copyright (c) 2008 by Yamorseng.net